System RADA
dla Gmin, Miast i Powiatów

1033

Jednostki Samorządu Terytorialnego z całej Polski

30

lat współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Elektroniczny Samorząd


Doświadczenie i profesjonalizm

Od ponad 25 lat współpracujemy z jednostkami Samorządu Terytorialnego, m.in. tworzymy systemy informatyczne dla Administracji Publicznej. Wszystkie aplikacje są wykonane w najnowszych technologiach internetowych.

System wspomagający pracę Rady Miasta, Gminy i Powiatu pozwala na dostarczanie dokumentów na posiedzenia w formie elektronicznej, przeprowadzanie głosowań, tworzenie porządku obrad i dodatkowo - automatycznie prezentuje wybrane informacje (o pracy Radnych) na portalu informacyjnym przeznaczonym dla Obywateli.

Kompleksowość i niezawodność

Nie tylko czuwamy nad aktualnością i zgodnością oprogramowania z wytycznymi prawa i zmieniającymi się standardami, ale także:

 • Świadczymy niezawodny hosting, na trzech niezależnych serwerowniach, wyposażonych w backupy
 • Zapewniamy wsparcie techniczne (telefoniczne i mailowe) i oferujemy szkolenia z obsługi naszych systemów
 • Integrujemy wszystkie nasze systemy w inteligentny sposób, aby ułatwić pracę urzędnikom i załawianie spraw obywatelom

System Rada firmy Alfatv Szczecin


Obsługa Biura Rady i Radnych w formie elektronicznej

Dostarczamy kompleksowe rozwiązanie, pozwalające na wypełnienie obowiązku określonego w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa obowiązuje od dnia 31 stycznia 2018 roku.

Dostarczanie dokumentów dla Radnych nigdy nie było prostsze!

 • Natychmiastowy dostęp
 • Oszczędność czasu, pieniędzy i ochrona środowiska - dokumenty nie są drukowane i transportowane
 • System powiadamiania Radnych i członków zarządu powiatu o nowych dokumentach
 • Dla wszystich uruchomionych systemów pod adresami rada.[nazwa_urzędu].pl generujemy certyfikaty SSL, wobec czego połączenie jest zaszyfrowane i komunikacja odbywa się w bezpieczny sposób.
 • Przypisywanie dokumentów do kategorii (informacja, interpelacja/zapytanie/ projekt protokołu, projekt uchwały, protokół, uchwała)
Wdrożyliśmy w ponad 190 jednostkach - między innymi:


Obsługa zapytań i interpelacji


Interpelacje oraz zapytania i udzielone odpowiedzi są zebrane w jednym miejscu

 • Złożone zapytania i interpelacje są wyświetlane na ogólnodostępnym portalu Rada dla Mieszkańca - działania rady stają się jeszcze bardziej transparentne
 • Biuro Rady ma możliwość łatwego wyszukiwania zapytań i interpelacji, dzięki sprawnemu mechanizmowi sortowania i wyszukiwania, np. z uwzględnieniem daty złożenia, składajacego albo tematu
 • Zarówno do interpelacji, zapytania jak i odpowiedzi można dodać załączniki, a ich łączna objętość nie jest limitowana

Integracja Systemu Rada z Biuletynem Informacji Publicznej


System Rada automatycznie publikuje dane na zintegrowanym przez nas Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie:

 • Protokołów Sesji i Komisji
 • Składu Rady z wyróżnieniem funkcji, ilości głosów oddanych na radnych i przynależności partyjnej
 • Kalendarza posiedzeń
 • Publikacji projektów uchwał i zatwierdzonych uchwał
 • Wyników głosowań

Przykładowe rozwiązanie

Głosowanie cyfrowe na tabletach i smartfonach


Nasz system umożliwia przeprowadzenie głosowania cyfrowego z użyciem tabletów i smartfonów, dzięki czemu wyniki są zbierane natychmiast i nie ma konieczności ręcznego ich wprowadzania albo podliczania

 • Głosowanie może być przeprowadzane zdalnie - z każdego miejsca na świecie, gdzie jest dostęp do Internetu. Można wspomagać się wideo-chatem, aby mieć większą kontrolę nad przeprowadzaniem sesji i głosowań. Zdalna obsługa Systemu Rada, również w zakresie zdalnego głosowania, nie jest dodatkowo płatna. Szczegółówy scenariusz sesji z przeprowadzanym zdalnym głosowaniem jest dostępny TUTAJ.
 • System jest elastyczny. Głosowanie działa na każdym urządzeniu wyposażonym w przegladarkę internetową i dostęp do Internetu. Polecanym przez nas tabletem jest Samsung Galaxy Tab A 10.1
 • Głosowania mogą być przeprowadzane we wszystkich trybach określonych w obowiązujących w Polsce przepisach prawa
 • Tablety nie są wymogiem, a jedynie opcją. Głosowanie można także przeprowadzać metodą podniesienia ręki. Następnie osoba zarządzająca obradami wprowadza wszystkie głosy w panelu naszego systemu.

Zarządzanie głosowaniem podczas sesji


Głosowaniem cyfrowym można zarządzać z poziomu tabletu bądź laptopa. Zarówno porządek obrad, temat głosowania i wyniki głosowania mogą być wyświetlane podczas sesji z użyciem specjalnie utworzonego przez nas widoku i z wykorzytaniem projektora multimedialnego

 • Głosowanie przebiega w sposób bezpieczny, uniemożliwiający manipulację wynikami. Przed głosowaniem tworzona jest elektroniczna lista obecności (osób uprawnionych do oddania głosu na danej sesji)
 • Przygotowaliśmy specjalny widok systemu, prezentowany na sesji z użyciem projektora multimedialnego. Radni widzą porządek obrad, tematy głosowań, wyniki...
 • Zbieranie wyników głosowania przebiega błyskawicznie

Rejestrowanie i publikacja wyników głosowania


Przeprowadzone głosowania są automatycznie publikowane na portalu informacyjnym Rada dla Mieszkańców, na Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Jednostki

 • Poza głosowaniem cyfrowym (opcjonalnym) umożliwiliśmy wprowadzanie zbiorczych wyników głosowania przez Biuro Rady
 • Dzięki integracji Systemu Rada z BIP i stroną przeznaczoną dla mieszkańców informacja wprowadzona jednokronie pojawia się we wszystkich miejscach przewidzianych w ustawie w sposób automatyczny
 • Wyniki są prezentowane w przejrzysty sposób. Zestawienie zawiera np. informacjie o tym, czy uchwała została podjęta oraz o tym, jak zagłosowali poszczególni Radni (głosowanie imienne)

System konferencyjny z transmisją i rejestracją dźwięku oraz obrazu sesji rady


Dźwięk i obraz sesji rady jest przekazywany na nasz portal Polska Telewizja Internetowa

 • Przebieg posiedzeń jest transmitowany przy wykorzystaniu technologii Youtube oraz przekazywany na portal Polska Telewizja Internetowa i rejestrowany, dzięki czemu mieszkańcy będą w stanie obejrzeć obrady sesji.
 • Implemantacja kontroli oprogramowaniem do streamingu (OBS) bezpośrednio w Systemie Rada, dzięki czemu sceny przełączają się automatycznie, dostosowując swój wygląd do aktualnie wykonywanych w systemie czynności. Opcja usprawnia prezentację wyników głosowań, punktów obrad i podpisywania przemawiających osób bezpośrednio na transmisji, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności ręcznie w OBSie.
 • Przebieg głosowań i nazwy omawianych punktów porządu obrad są prezentowane w czasie rzeczywistym niezależnie od transmisji obrazu i dźwięku.
 • Możliwość dodawania znaczników czasowych, co umożliwia przewijanie filmów z sesji rady do wskazanego punktu porządku obrad. Punkty porządku obrad są pobierane automatycznie z Systemu Rada.
 • § Transmisja i utrwalanie obrad rady gminy stanowi spełnienie wymogu określonego w znowelizowanej ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. z poz. 1875 i 2232). Pełny tekst Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych znajduje się TUTAJ.
 • § Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. (wymóg określony w znowelizowanej ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. z poz. 1875 i 2232) - pełny tekst ustawy znajduje się TUTAJ.
 • § 27 czerwca 2021 weszła w życie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Standardowe klauzule umowne stanowią odpowiednie zabezpieczenia w rozumieniu art. 46 RODO, które umożliwiają przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dzięki temu, że sprzęt do przeprowadzania transmisji obrad jest mobilny - transmisję można przeprowadzić z dowolnego miejsca, gdzie jest dostęp do Internetu. Możliwym i łatwym do zrealizowania scenariuszem jest przeprowadzenie transmisji z udziałem samego przewodniczącego i taka transmisja może być oglądana przez Radnych w ich domach. Poza tym Radni mogą zdalnie wyświetlić na swoich urządzeniach widok, który na sesji stacjonarnej jest zwyczajowo wyświetlany na projektorach ("/sesja") - uzyskują w ten sposób wgląd "na żywo" w aktywny punkt porządku obrad, aktywne głosowania i ich wyniki.
  Szczegółówy scenariusz sesji z przeprowadzanym zdalnym głosowaniem jest dostępny TUTAJ.

Mobilny system konferencyjny

 • Dzięki mikrofonom bezprzewodowym i kolumnie aktywnej dyskusja jest odpowiednio nagłośniona
 • Rozwiązanie bezprzewodowe pozwala na wykorzystanie do ośmiu niezależnych mikrofonów (dla obsługi ośmiu mikrofonów potrzebny jest zakup dwóch zestawów - każdy z nich pozwala na podłączenie do czterech mikrofonów)

Wyświetlanie porządku obrad i dokumentów w trakcie sesji


Informacje o przebiegu obrad są wyświetlane przy pomocy projektora multimedialnego

Radnym wyświetlają się na bieżąco:

 • Tematy i wyniki głosowań
 • Dokumenty do konkretnych punktów porządku obrad
 • Imiona i nazwiska Radnych, którzy zabierają głos w dyskusji
 • Dowolne inne informacje, jakie Biuro Rady chciałoby przedstawić Radnym na forum

Zarządzanie dyskusją podczas sesji


Nasz system wspomaga zarządzanie dyskusją podczas omawiania punktów porządku obrad. Radny może zgłosić się w trybie "Zabierz głos", "Ad vocem" i "Wniosek formalny".

 • Wnioski o zabranie głosu w dyskusji są kolejkowane według kolejności zgłoszenia i widoczne w panelu osoby zarządzającej obradami. Wnioski formalne są wyróżnione i widoczne na początku kolejki.
 • System pozwala kontrolować czas wypowiedzi. Widoczne jest odliczanie od zadanego czasu wypowiedzi do zera.
 • Imię i nazwisko Radnego, który zabiera głos, jest widoczne na projektorze i podczas transmisji - obok obrazu z sali obrad.

Automatycznie tworzony portal dla mieszkańców


System Rada jest zintegrowany z portalem informacyjnym dla Mieszkańców. Wszystkie informacje o działalności Rady zebrane są w jednym miejscu.

Mieszkańcy otrzymują dostęp do:

 • Profili Radnych, zawierających między innymi notki biograficzne i dane o aktywności na sesjach i komisjach
 • Wyników głosowań z podziałem na sesje
 • Komisji, wraz z ich składami i zakresami działalności
 • Interpelacji i zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami
 • Kalendarza Radnych z terminami sesji i komisji oraz porządkiem obrad
 • Projektór uchwał i uchwał dodanych do systemu
 • Transmisji na żywo z obrad Rady oraz udostępnionych nagrań obrad
 • §Przydatnych informacji prawnych związanych z funkcjonowaniem Rady

Automatyczne transkrypcje nagrań wideo


System Rada jest dostarczany wraz z narzędziem do tworzenia automatycznych napisów.

Narzędzie do tworzenia automatycznej transkrypcji mowy na tekst jest dostępne wraz z kanałem Polskiej Telewizji Internetowej i pozwala na realizację obowiązku wynikającego z zapisów ustawy o dostępności cyfrowej (napisy rozszerzone dla tzw. "mediów zmiennych w czasie"). Napisy dla wszystkich materiałów wideo, niezależnie od kategorii, w której się znajdują, powstają w łatwy sposób, niewymagajacy specjalistycznej wiedzy i dużego nakładu pracy.

 • Wysoka skuteczność rozpoznawania dźwięku sięgająca 96%.
 • Automatyczna synchronizacja czasowa tekstu i dźwięku.
 • Wbudowany edytor z możliwością wprowadania ręcznych poprawek jak i dodawania napisów od podstaw.
 • Publikacja napisów stworzonych automatycznie za pomocą jednego kliknięcia.

Powiadomienia SMS dla Radnych


System Rada umożliwia wysyłkę powiadomień SMSowych do radnych.

Powiadomienia są wysyłane bezpośrednio z Systemu Rada. Automatycznie tworzona jest lista do wysyłki dla sesji, komisji oraz zarządu powiatów na podstawie ich członków.

 • Natychmiastowe dostarczenie wiadomości o nowo dodanych dokumentach na sesję na telefony Radnych.
 • Data i godzina zaplanowanego posiedzenia jest automatycznie dodawana do treści SMS.
 • Potwierdzenia odczytu dzięki unikatowemu linkowi zaszytemu w wiadomości. Potwierdzenia są zbierane na czytelnej liście, dostępnej dla osoby wysyłającej SMS.

Nowa wersja Systemu Rada - już w pierwszym kwartale 2024 roku


Nowa wersja System Rada łączy w sobie potężne funkcje, które pozwolą użytkownikom na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie obradami, głosowaniami i dokumentami przekazywanymi Radnym. Aktualizacja oprogramowania wprowadzi wiele innowacji:

 • Umożliwi przeprowadzanie głosowań elektronicznych na komisjach,
 • Moduł dyskusyjny pozwoli na udzielanie głosu nie tylko radnym, a również gościom,
 • Wprowadzony zostanie nowy widok do wyświetlania głosowań w trakcie sesji,
 • Implementacja kontroli oprogramowaniem do streamingu (OBS) bezpośrednio w Systemie Rada, dzięki czemu sceny przełączają się automatycznie, dostosowując swój wygląd do aktualnie wykonywanych w systemie czynności. Opcja usprawnia prezentację wyników głosowań, punktów obrad i podpisywania przemawiających osób bezpośrednio na transmisji, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności ręcznie w OBSie,
 • Powiadomienia e-mailowe będą mogły być wysyłane do osób spoza rady (jak w przypadku powiadomień SMS-owych),
 • Umożliwienie zmiany kolejności głosowań prezentowanych na liście,

 • Dodanie możliwości przeprowadzania jednej sesji przez wiele dni albo wielu sesji jednego dnia,
 • Dodawanie dokumentów na sesje będzie uproszczone. Nowy mechanizm wgrywania umożliwi transfer plików do 2 GB każdy,
 • Umożliwienie kopiowania porządku obrad wraz z dokumentami nie tylko z komisji do sesji, ale też w drugą stronę i między posiedzeniami tego samego typu,
 • Dodawanie / usuwanie głosowania w tym samym miejscu, w którym się je uruchamia (w trakcie sesji),
 • Wprowadzenie możliwości dodania wielu odpowiedzi do interpelacji,
 • Zapisywanie znaczników czasowych podczas zabierania głosu z wykorzystaniem modułu dyskusyjnego,
 • Możliwość podmiany plików w interpelacjach - np. w przypadku pomyłki,
 • Publikacja na portalu "Rada dla Mieszkańców" projektów uchwał do czasu zamieszczenia uchwał, a nie tylko w zależności od relacji daty posiedzenia do daty bieżącej.
Całość systemu została stworzona zupełnie od nowa w oparciu o doświadczenia zdobyte we współpracy z naszymi klientami, korzystającymi z dotychczasowego Systemu Rada w kadencji 2018 – 2024. Przekazanie nowej wersji systemu nastąpi przed rozpoczęciem nowej kadencji.

Cechy naszego systemu RADA


Dostarczanie Dokumentów

Koniec z drukowaniem setek dokumentów i ich fizycznym dostarczaniem za pomośrednictem gońców! Porządek obrad i dokumenty na konkretne posiedzenie są dostępne natychmiast, a Radni otrzymują stosowne powiadomienia.

Obsługa Interpelacji i Zapytań

Interpelacje i Zapytania są podzielone na sesje i zgłaszających, a udzielenie na nie odpowiedzi odbywa się elektronicznie, co znacznie upraszacza tradycyjny schemat postępowania. Aktywność Radnych jest widoczna na portalu informacyjnym dla Obywateli.

Głosowanie cyfrowe na tabletach

Nasz system jest gotowy do głosowania na urządzeniach mobilnych. Radni - oprócz podniesienia ręki - przyciskają przycisk, a wyniki głosowań są automatycznie zliczane i zapisywane. Możliwe jest również ręczne wprowadzanie głosowań.

Uniwersalność i oszczędność

Oprogramowanie jest obsługiwane przez przeglądarkę WWW, dzięki czemu nie ma potrzeby zakupu i instalacji dodatkowych urządzeń w Urzędzie. Urządzenia do cyfrowego przeprowadzania głosowania są opcją, a nie wymogiem funkcjonowania aplikacji.

Zgodność z Przepisami

System działa zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów (...)

Intuicyjne Zarządzanie

Główne cechy, dzięki którym nasze oprogramowanie cieszy się dużą popularnością, to maksymalna prostota zarządzania, szybkość oraz spójność paneli administracyjnych wszystkich naszych systemów informatycznych

Transparentność prac legislacyjnych

System Rada posiada mechanizm automatycznego tworzenia portalu dla Obywateli, gdzie prezentowane są m. in. informacje o posiedzeniach i profile Radnych. Na portalu jest również dedykowane miejsce na transmisje z obrad (oraz ich zapis)

Optymalne Rozwiązania Technologiczne

Dla uruchomionych systemów w domenach rada.[nazwa_urzędu].pl generujemy certyfiakty SSL, wobec czego połączenie jest szyfrowane. Zapewniamy najwyższy stopień bezpieczeństwa oraz kompatybilność ze wszystkimi systemami i platformami

Łatwe zarządzanie


System Rada jest bardzo łatwy w obsłudze. Nauka korzystania ze wszystkich funkcjonalności nie zajmie nowemu użytkownikowi więcej, niż kilkanaście minut. Panel Radnego i Biura Rady, tak samo jak wszystkie inne nasze systemy, działa na dowolnej przeglądarce internetowej i pod dowolnym systemem operacyjnym.

...

Tworzenie porządku obrad

Dodawanie dokumentu do konkretnego punktu posiedzenia

...

Tworzenie głosowania

Użycie sprzetu do głosowania cyfrowego lub wprowadzanie ręczne

...

Obsługa zapytań i interpelacji

Łatwe udzielanie odpowiedzi

...

Dostarczanie dokumentów na sesję

Wersjonowanie dokumentów i powiadamianie radnych

Portfolio


Wybierz kategorię

Opinie naszych Klientów


System Rada firmy Alfatv Szczecin


Głosowanie elektroniczne z użyciem tabletów

Głosowanie metodą tradycyjną - podniesienie ręki

System Rada wdrożenie, utrzymanie

350 netto miesięcznie

3000 netto jednorazowo

 • System dla Biura Rady i Radnych
 • Strona internetowa Rada dla mieszkańca
 • Transmisja i rejestracja obrazu i dźwięku z obrad sesji na kanale tv-polska.eu
 • Możliwość tworzenia automatycznych napisów pod filmami (1200 zł netto za pakiet 50 godzin transkrypcji do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy)
 • Wsparcie techniczne
Wymogi sprzętowe:
 • Kamera
 • Karta pamięci SanDisk 64 GB Class 10
 • Statyw
 • Okablowanie (długość kabli uzależniona jest od wielkości sali); Kabel HDMI, kabel dźwiękowy (RCA - jack 3.5 mm)
 • Urządzenie do streamingu

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji o wdrożeniu systemu