System RADA
dla Gmin, Miast i Powiatów

obsługujemy

700

Jednostek Samorządu Terytorialnego z całej Polski

ponad

25

lat współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Portal informacyjny - Rada dla Mieszkańca


System Rada jest zintegrowany z portalem informacyjnym dla Mieszkańców

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych zakłada, że praca rady gminy i rady powiatów musi być transparentna.

Oferowane przez nas rozwiązanie pozwala na wypełnienie ustawowego obowiazku, gdyż wprowadzone w Systemie Rada dane są automatycznie prezentowane na portalu informacyjnym dla Mieszkańców a także na zintegrowanym Biuletynie Informacji Publicznej.

Udostępnianie nagrań obrad


Nagrania obrad są umieszczane na automatycznie tworzonym portalu Rada dla Mieszkańca, na Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej gminy

 • Udostępniamy kanał sesje rady w naszej Polskiej Telewizji Internetowej, która jest własnością naszej firmy.
 • § Transmisja i utrwalanie obrad rady gminy stanowi spełnienie wymogu określonego w znowelizowanej ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. z poz. 1875 i 2232). Pełny tekst Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych znajduje się TUTAJ.

Wyświetlanie składu rady i profili Radnych


Aktywność radnych jest prezentowana na ich profilach

 • Biografia i informacja o przynależności partyjnej, okręgu, zdobytych głosach
 • Prezentacja interpelacji i zapytań z podziałem na Radnych wraz z odpowiedziami
 • Przynależność do komisji

Prezentacja komisji


Mieszkańcy są informowani o działających w obrębie rady komisjach

 • Składy komisji są połączone z profilami Radnych
 • Prezentacja zakresu działania komisji

Wgląd w interpelacje i zapytania


Zagadnienia będące przedmiotem dyskusji na Sesjach są przedstawione w skategoryzowany sposób

 • Mieszkańcy mogą zobaczyć, którzy radni byli aktywni na sesjach (mając wgląd do złożonych pytań lub interpelacji wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami)
 • §Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami "Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwy- czajowo przyjęty." Pełny tekst Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych znajduje się TUTAJ.

Inicjatywa Uchwałodawcza


Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy / rady powiatu

 • §„Art. 41a. 1. Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
  Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
  • § w gminie do 5000 mieszkańców – co najmniej 100 osób
  • § w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200 osób
  • § w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób


 • §„Art. 42a. 1. Grupa mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
  Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
  • § w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób
  • § w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców – co najmniej 500 osób


 • §„Art. 89a. 1. Grupa mieszkańców województwa, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiące- go, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
  • § Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć co najmniej 1000

Cechy naszego systemu RADA


Dostarczanie Dokumentów

Koniec z drukowaniem setek dokumentów i ich fizycznym dostarczaniem za pomośrednictem gońców! Porządek obrad i dokumenty na konkretne posiedzenie są dostępne natychmiast, a Radni otrzymują stosowne powiadomienia.

Obsługa Interpelacji i Zapytań

Interpelacje i Zapytania są podzielone na sesje i zgłaszających, a udzielenie na nie odpowiedzi odbywa się elektronicznie, co znacznie upraszacza tradycyjny schemat postępowania. Aktywność Radnych jest widoczna na portalu informacyjnym dla Obywateli.

Integracja z systemami do głosowania

Nasz system jest gotowy do integracji ze sprzętem do głosowania cyfrowego. Radni - oprócz podniesienia ręki - przyciskają przycisk, a wyniki głosowań są automatycznie zliczane i zapisywane. Możliwe jest również ręczne wprowadzanie głosowań.

Uniwersalność i oszczędność

Oprogramowanie jest obsługiwane przez przeglądarkę WWW, dzięki czemu nie ma potrzeby zakupu i instalacji dodatkowych urządzeń w Urzędzie. Urządzenia do cyfrowego przeprowadzania głosowania są opcją, a nie wymogiem funkcjonowania aplikacji.

Zgodność z Przepisami

System działa zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów (...)

Intuicyjne Zarządzanie

Główne cechy, dzięki którym nasze oprogramowanie cieszy się dużą popularnością, to maksymalna prostota zarządzania, szybkość oraz spójność paneli administracyjnych wszystkich naszych systemów informatycznych

Transparentność prac legislacyjnych

System Rada posiada mechanizm automatycznego tworzenia portalu dla Obywateli, gdzie prezentowane są m. in. informacje o posiedzeniach i profile Radnych. Na portalu jest również dedykowane miejsce na transmisje z obrad (oraz ich zapis)

Optymalne Rozwiązania Technologiczne

Tworzyliśmy nasze oprogramowanie od podstaw, wykorzystując najnowsze technologie internetowe i kilkunastoletnie doświadczenie. Zapewniamy najwyższy stopień bezpieczeństwa oraz kompatybilność ze wszystkimi systemami i platformami