System RADA
dla Gmin, Miast i Powiatów

obsługujemy

850

Jednostek Samorządu Terytorialnego z całej Polski

ponad

25

lat współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Elektroniczny Samorząd


Doświadczenie i profesjonalizm

Od ponad 25 lat współpracujemy z jednostkami Samorządu Terytorialnego, m.in. tworzymy systemy informatyczne dla Administracji Publicznej. Wszystkie aplikacje są wykonane w najnowszych technologiach internetowych.

System wspomagający pracę Rady Miasta, Gminy i Powiatu pozwala na dostarczanie dokumentów na posiedzenia w formie elektronicznej, przeprowadzanie głosowań, tworzenie porządku obrad i dodatkowo - automatycznie prezentuje wybrane informacje (o pracy Radnych) na portalu informacyjnym przeznaczonym dla Obywateli.

Kompleksowość i niezawodność

Nie tylko czuwamy nad aktualnością i zgodnością oprogramowania z wytycznymi prawa i zmieniającymi się standardami, ale także:

 • Świadczymy niezawodny hosting, na trzech niezależnych serwerowniach, wyposażonych w backupy
 • Zapewniamy wsparcie techniczne (telefoniczne i mailowe) i oferujemy szkolenia z obsługi naszych systemów
 • Integrujemy wszystkie nasze systemy w inteligentny sposób, aby ułatwić pracę urzędnikom i załawianie spraw obywatelom

 Zestaw aplikacji

Akty Prawne


System Rada firmy Alfatv Szczecin


Obsługa Biura Rady i Radnych w formie elektronicznej

Dostarczamy kompleksowe rozwiązanie, pozwalające na wypełnienie obowiązku określonego w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa obowiązuje od dnia 31 stycznia 2018 roku.

Dostarczanie dokumentów dla Radnych nigdy nie było prostsze!

 • Natychmiastowy dostęp
 • Oszczędność czasu, pieniędzy i ochrona środowiska - dokumenty nie są drukowane i transportowane
 • System powiadamiana Radnych o nowych dokumentach
 • Dostęp do specjalnego panelu Strefy Radnego i Biura Rady przez szyfrowane połączenie
 • Przypisywanie dokumentów do kategorii (informacja, interpelacja/zapytanie/ projekt protokołu, projekt uchwały, protokół, uchwała)
Wdrożyliśmy w ponad 140 jednostkach - między innymi:


Obsługa zapytań i interpelacji


Interpelacje oraz zapytania i udzielone odpowiedzi są zebrane w jednym miejscu

 • Złożone zapytania i interpelacje są wyświetlane na ogólnodostępnym portalu Rada dla Mieszkańca - działania rady stają się jeszcze bardziej transparentne
 • Biuro Rady ma możliwość łatwego wyszukiwania zapytań i interpelacji, dzięki sprawnemu mechanizmowi sortowania i wyszukiwania, np. z uwzględnieniem daty złożenia, składajacego albo tematu
 • Zarówno do interpelacji, zapytania jak i odpowiedzi można dodać załączniki, a ich łączna objętość nie jest limitowana

Integracja systemu Rada z Biuletynem Informacji Publicznej


System Rada automatycznie publikuje dane na zintegrowanym przez nas Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie:

 • Protokołów Sesji i Komisji
 • Składu Rady z wyróżnieniem funkcji, ilości głosów oddanych na radnych i przynależności partyjnej
 • Kalendarza posiedzeń
 • Publikacji projektów uchwał i zatwierdzonych uchwał
 • Wyników głosowań

Przykładowe rozwiązanie

Głosowanie cyfrowe na tabletach


Nasz system umożliwia przeprowadzenie głosowania cyfrowego z użyciem tabletów, dzięki czemu wyniki są zbierane natychmiast i nie ma konieczności ręcznego ich wprowadzania albo podliczania

 • System jest elastyczny. Głosowanie działa na każdym urządzeniu wyposażonym w przegladarkę internetową i dostęp do Internetu. Polecanym przez nas tabletem jest Samsung Galaxy Tab A 10.1
 • Głosowania mogą być przeprowadzane we wszystkich trybach określonych w obowiązujących w Polsce przepisach prawa
 • Tablety nie są wymogiem, a jedynie opcją. Głosowanie można także przeprowadzać metodą podniesienia ręki. Następnie osoba zarządzająca obradami wprowadza wszystkie głosy w panelu naszego systemu.

Zarządzanie głosowaniem podczas sesji


Głosowaniem cyfrowym można zarządzać z poziomu tabletu bądź laptopa. Zarówno porządek obrad, temat głosowania i wyniki głosowania mogą być wyświetlane podczas sesji z użyciem specjalnie utworzonego przez nas widoku i z wykorzytaniem projektora multimedialnego

 • Głosowanie przebiega w sposób bezpieczny, uniemożliwiający manipulację wynikami. Przed głosowaniem tworzona jest elektroniczna lista obecności (osób uprawnionych do oddania głosu na danej sesji)
 • Przygotowaliśmy specjalny widok systemu, prezentowany na sesji z użyciem projektora multimedialnego. Radni widzą porządek obrad, tematy głosowań, wyniki...
 • Zbieranie wyników głosowania przebiega błyskawicznie

Rejestrowanie i publikacja wyników głosowania


Przeprowadzone głosowania są automatycznie publikowane na portalu informacyjnym Rada dla Mieszkańców, na Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Jednostki

 • Poza głosowaniem cyfrowym (opcjonalnym) umożliwiliśmy wprowadzanie zbiorczych wyników głosowania przez Biuro Rady
 • Dzięki integracji Systemu Rada z BIP i stroną przeznaczoną dla mieszkańców informacja wprowadzona jednokronie pojawia się we wszystkich miejscach przewidzianych w ustawie w sposób automatyczny
 • Wyniki są prezentowane w przejrzysty sposób. Zestawienie zawiera np. informacjie o tym, czy uchwała została podjęta oraz o tym, jak zagłosowali poszczególni Radni (głosowanie imienne)

System konferencyjny z transmisją i rejestracją dźwięku oraz obrazu sesji rady


Dźwięk i obraz sesji rady jest przekazywany na nasz portal Polska Telewizja Internetowa

 • Przebieg posiedzeń jest transmitowany przy wykorzystaniu technologii Youtube oraz przekazywany na portal Polska Telewizja Internetowa i rejestrowany, dzięki czemu mieszkańcy będą w stanie obejrzeć obrady sesji.
 • § Transmisja i utrwalanie obrad rady gminy stanowi spełnienie wymogu określonego w znowelizowanej ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. z poz. 1875 i 2232). Pełny tekst Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych znajduje się TUTAJ.
 • § Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. (wymóg określony w znowelizowanej ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. z poz. 1875 i 2232) - pełny tekst ustawy znajduje się TUTAJ.

Mobilny system konferencyjny

 • Dzięki mikrofonom bezprzewodowym i kolumnie aktywnej dyskusja jest odpowiednio nagłośniona
 • Rozwiązanie bezprzewodowe pozwala na wykorzystanie do ośmiu niezależnych mikrofonów (dla obsługi ośmiu mikrofonów potrzebny jest zakup dwóch zestawów - każdy z nich pozwala na podłączenie do czterech mikrofonów)

Wyświetlanie porządku obrad i dokumentów w trakcie sesji


Informacje o przebiegu obrad są wyświetlane przy pomocy projektora multimedialnego

Radnym wyświetlają się na bieżąco:

 • Tematy i wyniki głosowań
 • Dokumenty do konkretnych punktów porządku obrad
 • Imiona i nazwiska Radnych, którzy zabierają głos w dyskusji
 • Dowolne inne informacje, jakie Biuro Rady chciałoby przedstawić Radnym na forum

Zarządzanie dyskusją podczas sesji


Nasz system wspomaga zarządzanie dyskusją podczas omawiania punktów porządku obrad. Radny może zgłosić się w trybie "Zabierz głos", "Ad vocem" i "Wniosek formalny".

 • Wnioski o zabranie głosu w dyskusji są kolejkowane według kolejności zgłoszenia i widoczne w panelu osoby zarządzającej obradami. Wnioski formalne są wyróżnione i widoczne na początku kolejki.
 • System pozwala kontrolować czas wypowiedzi. Widoczne jest odliczanie od zadanego czasu wypowiedzi do zera.
 • Imię i nazwisko Radnego, który zabiera głos, jest widoczne na projektorze i podczas transmisji - obok obrazu z sali obrad.

Automatycznie tworzony portal dla mieszkańców


System Rada jest zintegrowany z portalem informacyjnym dla Mieszkańców. Wszystkie informacje o działalności Rady zebrane są w jednym miejscu.

Obywatele otrzymują dostęp do:

 • Profili Radnych, zawierających między innymi notki biograficzne i dane o aktywności na sesjach i komisjach
 • Wyników głosowań z podziałem na sesje
 • Komisji, wraz z ich składami i zakresami działalności
 • Interpelacji i zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami
 • Kalendarza Radnych z terminami sesji i komisji oraz porządkiem obrad
 • Projektór uchwał i uchwał dodanych do systemu
 • Transmisji na żywo z obrad Rady oraz udostępnionych nagrań obrad
 • §Przydatnych informacji prawnych związanych z funkcjonowaniem Rady

Cechy naszego systemu RADA


Dostarczanie Dokumentów

Koniec z drukowaniem setek dokumentów i ich fizycznym dostarczaniem za pomośrednictem gońców! Porządek obrad i dokumenty na konkretne posiedzenie są dostępne natychmiast, a Radni otrzymują stosowne powiadomienia.

Obsługa Interpelacji i Zapytań

Interpelacje i Zapytania są podzielone na sesje i zgłaszających, a udzielenie na nie odpowiedzi odbywa się elektronicznie, co znacznie upraszacza tradycyjny schemat postępowania. Aktywność Radnych jest widoczna na portalu informacyjnym dla Obywateli.

Głosowanie cyfrowe na tabletach

Nasz system jest gotowy do głosowania na urządzeniach mobilnych. Radni - oprócz podniesienia ręki - przyciskają przycisk, a wyniki głosowań są automatycznie zliczane i zapisywane. Możliwe jest również ręczne wprowadzanie głosowań.

Uniwersalność i oszczędność

Oprogramowanie jest obsługiwane przez przeglądarkę WWW, dzięki czemu nie ma potrzeby zakupu i instalacji dodatkowych urządzeń w Urzędzie. Urządzenia do cyfrowego przeprowadzania głosowania są opcją, a nie wymogiem funkcjonowania aplikacji.

Zgodność z Przepisami

System działa zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów (...)

Intuicyjne Zarządzanie

Główne cechy, dzięki którym nasze oprogramowanie cieszy się dużą popularnością, to maksymalna prostota zarządzania, szybkość oraz spójność paneli administracyjnych wszystkich naszych systemów informatycznych

Transparentność prac legislacyjnych

System Rada posiada mechanizm automatycznego tworzenia portalu dla Obywateli, gdzie prezentowane są m. in. informacje o posiedzeniach i profile Radnych. Na portalu jest również dedykowane miejsce na transmisje z obrad (oraz ich zapis)

Optymalne Rozwiązania Technologiczne

Tworzyliśmy nasze oprogramowanie od podstaw, wykorzystując najnowsze technologie internetowe i kilkunastoletnie doświadczenie. Zapewniamy najwyższy stopień bezpieczeństwa oraz kompatybilność ze wszystkimi systemami i platformami

Łatwe zarządzanie


System Rada jest bardzo łatwy w obsłudze. Nauka korzystania ze wszystkich funkcjonalności nie zajmie nowemu użytkownikowi więcej, niż kilkanaście minut. Panel Radnego i Biura Rady, tak samo jak wszystkie inne nasze systemy, działa na dowolnej przeglądarce internetowej i pod dowolnym systemem operacyjnym.

...

Tworzenie porządku obrad

Dodawanie dokumentu do konkretnego punktu posiedzenia

...

Tworzenie głosowania

Użycie sprzetu do głosowania cyfrowego lub wprowadzanie ręczne

...

Obsługa zapytań i interpelacji

Łatwe udzielanie odpowiedzi

...

Dostarczanie dokumentów na sesję

Wersjonowanie dokumentów i powiadamianie radnych

Portfolio


Wybierz kategorię

Opinie naszych Klientów


System Rada firmy Alfatv Szczecin


Głosowanie elektroniczne z użyciem tabletów

Głosowanie metodą tradycyjną - podniesienie ręki

System Rada wdrożenie, utrzymanie

300 netto miesięcznie

3000 netto jednorazowo

 • System dla Biura Rady i Radnych
 • Strona internetowa Rada dla mieszkańca
 • Transmisja i rejestracja obrazu i dźwięku z obrad sesji na kanale tv-polska.eu
 • Wsparcie techniczne
Wymogi sprzętowe:
 • Kamera
 • Karta pamięci SanDisk 64 GB Class 10
 • Statyw
 • Okablowanie (długość kabli uzależniona jest od wielkości sali); Kabel HDMI, kabel dźwiękowy (RCA - jack 3.5 mm)
 • Urządzenie do streamingu

3100 brutto

 • Dysk przenośny 4 TB do archiwizacji nagrań sesji

500 brutto

Zalecany jest router z modemem LTE (można dokupić u wybranego operatora sieci komórkowej)

Opcje nagłośnienie, transmisja

 • Kolumna aktywna
 • System konferencyjny (2 x 4 mikrofony bezprzewodowe)
 • Podstawki do mikrofonów

2000 brutto

 • Projektor FullHD 16:9
 • Ekran

3000 brutto

 • Laptop (minimalna konfiguracja: Procesor Intel Core i3, 4 GB RAM, dysk SSD 128 GB, port HDMI, Windows 10)

3000 brutto

 • Tablet (SAMSUNG Galaxy Tab A 10.1 WI-FI)

778 brutto

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji o wdrożeniu systemu